Nová ambulance

Klienti VZP (111), ZP Škoda (209), ZP MVČR (211) a RBP (213) mají péči hrazenu ze zdravotního pojištění. S ostatními pojišťovnami jsme v jednání.

Odpolední termíny jsou určeny přednostně školním dětem.

Prosíme klienty s akutním respiračním onemocněním, aby odložili návštěvu ambulance a sjednali si náhradní termín.

Potřebujete pomoc?

Pomůžeme dospělým

 • s problémem s artikulací,
 • s problémem s plynulostí řeči (koktavost, breptavost),
 • s problémem s polykáním (dysfagie),
 • s problémem s řečí např. po cévní mozkové příhodě, úrazech (afázie, dysartrie),
 • s kognitivně-komunikačním deficitem (neurodegenerativní onemocnění).

Pomůžeme dětem

 • s problémem s artikulací hlásek,
 • s problémem s plynulostí řeči (koktavost, breptavost),
 • s problémem se zvukovou stránkou řeči (huhňavost, palatolalie)
 • s opožděným vývojem řeči,
 • s vývojovou poruchou jazyka (vývojová dysfázie),
 • s dalšími poruchami řeči (vývojová dysartrie, vývojová dyspraxie, při jiném onemocnění).
Přejít nahoru